ISPU moduli

e Konferencija

Tip edukacije

Konferencijski tip predavanja (100-200 ljudi)

Mjesto održavanja

Rijeka

Lokacija održavanja

Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3, dvorana G-003

Vrijeme edukacije

08:30

Broj polaznika

200 polaznika

Termin edukacije

3. Studeni 2023.

eKonferencija - regija Zapad - 1

Modul eKonfrencija poboljšanje je sustava eDozvola koje omogućava brzu koordinaciju s javnopravnim tijelima u postupcima izdavanje građevinskih dozvola. Edukacija o ovom modulu namijenjena je djelatnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, upravnih odjela koji u svom radu koriste sustav eDozvola i eKonferencija, djelatnicima javnopravnih tijela koji u svom radu, sukladno propisima, koriste sustav eKonferencija te projektantima (i investitorima) koji sudjeluju u postupcima u kojima se koriste ti sustavi.  Edukacija će se provoditi u obliku predavanje za do 200 osoba u trajanju od 4 sata uz pauzu, s ciljem jačanja svijesti o prednostima modula. Namjena edukacije je da polaznici ovladaju korištenjem sustava eDozvola i eKonferencija, kao i korištenjem svih mogućnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) tj. svih modula i načina kako su isti međusobno povezani. Ishodi učenja edukacije obuhvaćaju: 
  • poznavanje postupka eKonferencije 

  • ovladavanje korištenjem aplikacije za izdavanje uvjeta/potvrda 

  • ovladavanje korištenjem aplikacije u slučajevima elektroničke dostave akata