ISPU moduli

e Konferencija

Tip edukacije

Interaktivna radionica (4-50 ljudi)

Mjesto održavanja

Zagreb

Lokacija održavanja

Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filipa Vukasovića 1, dvorana C3-S

Vrijeme edukacije

12:00

Broj polaznika

50

Termin edukacije

29. Studeni 2023.

eKonferencija - regija Centar - 8

Modul eKonferencija poboljšanje je sustava koje omogućava brzu koordinaciju s javnopravnim tijelima u postupcima izdavanja građevinskih dozvola. Edukacija o ovom modulu namijenjena je djelatnicima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, upravnih odjela koji u svom radu koriste sustav eDozvola i eKonferencija, djelatnicima javnopravnih tijela koji u svom radu, sukladno propisima, koriste sustav eKonferencija te projektantima (i investitorima) koji sudjeluju u postupcima u kojima se koriste ti sustavi. Cilj edukacije je da polaznici ovladaju korištenjem sustava eDozvola i eKonferencija, kao i korištenjem svih mogućnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) tj. svih modula i načina na koji su isti međusobno povezani.  Edukacija će se provoditi u obliku interaktivne radionice s predviđenim brojem polaznika do 50 osoba, u trajanju od 4 sata s pauzom. Za potrebe edukacije osigurana je potrebna računalna oprema. Ishodi učenja edukacije obuhvaćaju:
  • poznavanje postupka eKonferencije

  • ovladavanje korištenjem aplikacije za izdavanje uvjeta/potvrda

  • ovladavanje korištenjem aplikacije u slučajevima elektroničke dostave akata