ISPU moduli

e Konferencija

Tip edukacije

Interaktivna radionica (4-50 ljudi)

Mjesto održavanja

Varaždin

Lokacija održavanja

Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, učionica P9

Vrijeme edukacije

12:00

Broj polaznika

50 polaznika

Termin edukacije

30. Listopad 2023.

eKonferencija - regija Sjever - 2

Modul eKonfrencija poboljšanje je sustava eDozvola koje omogućava brzu koordinaciju s javnopravnim tijelima u postupcima izdavanje građevinskih dozvola. Edukacija o ovom modulu namijenjena je djelatnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, upravnih odjela koji u svom radu koriste sustav eDozvola i eKonferencija, djelatnicima javnopravnih tijela koji u svom radu, sukladno propisima, koriste sustav eKonferencija te projektantima (i investitorima) koji sudjeluju u postupcima u kojima se koriste ti sustavi. Cilj edukacije je da polaznici ovladaju korištenjem sustava eDozvola i eKonferencija, kao i korištenjem svih mogućnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) tj. svih modula i načina kako su isti međusobno povezani.  Edukacija će se provoditi u obliku interaktivne radionice, s predviđenim brojem polaznika do 50 osoba, u trajanju od 4 sata s pauzom. Za potrebe edukacije osigurana je potrebna računalna oprema. Ishodi učenja edukacije obuhvaćaju: 
  • poznavanje postupka eKonferencije 

  • ovladavanje korištenjem aplikacije za izdavanje uvjeta/potvrda 

  • ovladavanje korištenjem aplikacije u slučajevima elektroničke dostave akata