ISPU moduli

e Planovi

Tip edukacije

Interaktivna radionica (4-50 ljudi)

Mjesto održavanja

Zagreb

Lokacija održavanja

Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana C3-J

Vrijeme edukacije

12:00

Broj polaznika

15

Termin edukacije

5. prosinca 2023.

ePlanovi - regija Centar - 20

Sadržaj radionice odnosi se na modul ePlanovi i prilagođen je nositeljima izrade prostornih planova.Modul ePlanovi alat je Informatičkog sustava prostornog uređenja namijenjen nositeljima izrade prostornih planova za transformaciju postojećih prostornih planova u planove nove generacije te izradu budućih planova nove generacije koristeći se mogućnostima geografskih informacijskih sustava (GIS-a).Edukacija je namijenjena djelatnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, nositeljima izrade prostornih planova te gospodarskim subjektima koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.Format edukacije je u obliku interaktivne radionice za do 15 sudionika u trajanju od 4 sata s pauzom. Radionice su namijenjene nositeljima izrade prostornih planova, a njihov sadržaj uključuje:
 • pretvorbu CAD modela prostornih planova u GIS model

 • česte greške kod izrade planova stare genereacije

 • detaljniji opis koncepta nove generacije prostornih planova kroz GIS model podataka

 • pregled osnovnih funkcionalnosti ePlanova i eEditora

 • praktični rad i vježbe iz ePlanovaOčekivani ishod radionice podrazumijeva da sudionici ovladaju znanjima i vještinama poput:
 • prepoznavanja grešaka u postojećim prostornim planovima izrađenim CAD alatima

 • razumijevanja GIS modela podataka prostornih planova nove generacije

 • razumijevanja procesa izrade prostornih planova kroz modul ePlanovi

 • razumijevanja uloge nositelja izrade i stručnih izrađivača prostornih planova u modulima ePlanovi i eEditor

 • sposobnosti ispravnog upisivanja podataka u modul ePlanovi

 • te objašnjavanja mogućnosti modula eEditor za izradu prostornih planova nove generacije