ISPU moduli

e Planovi

Tip edukacije

Interaktivna radionica (4-50 ljudi)

Mjesto održavanja

Zagreb

Lokacija održavanja

Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana C3-S

Vrijeme edukacije

12:30

Broj polaznika

15

Termin edukacije

19. siječnja 2024.

ePlanovi - Zagreb (radionica)

Sadržaj radionice odnosi se na modul ePlanovi i prilagođen je nositeljima izrade prostornih planova.Modul ePlanovi alat je Informatičkog sustava prostornog uređenja namijenjen nositeljima izrade prostornih planova za transformaciju postojećih prostornih planova u planove nove generacije te izradu budućih planova nove generacije koristeći se mogućnostima geografskih informacijskih sustava (GIS-a).Edukacija je prije svega namijenjena nositeljima izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave, djelatnicima zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba te djelatnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Gospodarski subjekti koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja također su pozvani sudjelovati na radionici.Format edukacije je u obliku interaktivne radionice za do 15 sudionika u trajanju od 4 sata s pauzom. Radionice su namijenjene nositeljima izrade prostornih planova, a njihov sadržaj uključuje:česte greške kod izrade planova stare genereacijedetaljniji opis koncepta nove generacije prostornih planova kroz GIS model podatakapregled osnovnih funkcionalnosti ePlanovapraktični rad i vježbe iz ePlanova.Očekivani ishod radionice podrazumijeva da sudionici ovladaju znanjima i vještinama poput:razumijevanja procesa izrade prostornih planova kroz modul ePlanovirazumijevanja uloge nositelja izrade i stručnih izrađivača prostornih planova u modulima ePlanovi i eEditorsposobnosti ispravnog upisivanja podataka u modul ePlanovite objašnjavanja mogućnosti modula eEditor za izradu prostornih planova nove generacije.