ISPU moduli

e Planovi

Tip edukacije

Interaktivna radionica (4-50 ljudi)

Mjesto održavanja

Zagreb

Lokacija održavanja

Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana C3-S

Vrijeme edukacije

08:30

Broj polaznika

15

Termin edukacije

13. prosinca 2023.

ePlanovi editor - regija Centar - 13

Sadržaj radionice odnosi se na modul ePlanovi editor i prilagođen je stručnim izrađivačima prostornih planova.Modul ePlanovi editor alat je Informacijskog sustava prostornog uređenja namijenjen stručnim izrađivačima prostornih planova za transformaciju postojećih prostornih planova u planove nove generacije te izradu budućih planova nove generacije koristeći se mogućnostima geografskih informacijskih sustava (GIS-a).Edukacija je namijenjena djelatnicima gospodarskih subjekata koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, kao i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.Format edukacije je u obliku interaktivne radionice za do 15 sudionika u trajanju od 4 sata s pauzom. Radionice su namijenjene stručnim izrađivačima prostornih planova,a  njihov sadržaj uključuje:
 • pretvorbu CAD modela prostornih planova u GIS model

 • pregled čestih grešaka kod izrade planova stare genereacije

 • detaljniji opis koncepta nove generacije prostornih planova kroz GIS model podataka

 • pokazne vježbe iz pretvorbe CAD modela prostornih planova u GIS model

 • osnove alata potrebnih za izradu prostornih planova nove generacije

 • pojašnjenje osnovnog koncepta i svrhe ePlanova i eEditora

 • osnove GIS alata potrebnih za izradu prostornih planova nove generacije 

 • pregled funkcionalnosti modula ePlanovi Editor i praktične vježbe

 • pregled funkcionalnosti modula ePlanovi i praktične vježbeOčekivani ishod radionice podrazumijeva da sudionici ovladaju znanjima i vještinama poput:
 • primjene adekvatnih alata za pretvorbu postojećeg prostornog plana iz CAD-a u GIS, uključujući i eEditor

 • prepoznavanje grešaka u postojećim prostornim planovima te izbor najboljeg alata za njihovo ispravljanje u eEditoru ili drugim odgovarajućim alatima

 • razlikovanje postojećih i dostupnih izvora prostornih podataka za izradu prostornih planova nove generacije (DGU Geoportal, ISPU, Bioportal i dr.) te načina pristupa podacima (WMS/WFS i sl.)

 • razumijevanje važnosti topološko uređenog prostornog plana kao i primijene adekvatnih alata za provjeru topologije u eEditoru

 • razumijevanje uloga nositelja izrade i stručnih izrađivača prostornih planova u modulima ePlanovi i eEditor