ISPU moduli

e Prostorna inspekcija

Tip edukacije

Konferencijski tip predavanja (100-200 ljudi)

Mjesto održavanja

Zagreb

Lokacija održavanja

Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filipa Vukasovića 1, Aula Magna

Vrijeme edukacije

12:00

Broj polaznika

200 polaznika

Termin edukacije

27. Listopad 2023.

eProstorna inspekcija - regija Centar - 2

Modul eProstorne inspekcije novi je modul Informacijskog sustava prostornog uređenja koji služi za praćenje promjena u prostoru Republike Hrvatske koje nisu u skladu s prostornim planovima, u cilju zaštite prostora od devastacije (nelegalna odlagališta otpada, devastacija obale, itd.), nelegalne gradnje i ostalog. Svrha edukacije je upoznati korisnike računalne aplikacije eProstorna inspekcija s mogućnostima Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i načinom na koji su moduli ISPU međusobno povezani. Edukacija uključuje predavanje za do 200 osoba u trajanju od 4 sata s pauzom, namijenjeno svim sudionicima koji se bave komunalnim redarstvom (djelatnici JLS), službenicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, djelatnicima upravnih odjela, odnosno jedinica lokalnih samouprava, te ostalim tijelima ključnim za razvoj i praćenje stanja u prostoru.